Persoonlijke Reconnection®

Oorspronkelijk waren de meridianen of acupunctuurlijnen van ons lichaam verbonden met een netwerk dat onze planeet omringt. Deze netwerklijnen waren bedoeld om ons aan te sluiten aan een onmetelijk groter netwerk en ons aldus met het hele universum te verbinden. In de loop der tijden zijn wij losgeraakt van deze lijnen.

De Reconnectie brengt ‘nieuwe’ axiatonale lijnen aan die het ons mogelijk maken om deze unieke trillingsniveaus en frequenties te gebruiken voor onze genezing en uiteindelijk voor onze evolutie. Deze lijnen vormen een onderdeel van het zogenaamde paralleldimensionaal circulatiesysteem dat de basisenergie aantrekt voor herstel van de functies van het menselijke lichaam.

De Reconnectie brengt deze nieuwe lijnen aan, activeert ze en staat de uitwisseling van licht en informatie toe. Dit houdt tevens een opnieuw verbinden in van onze DNA strengen en zorgt voor reïntegratie van de “snaren” (zich tegelijkertijd voordoende – parallelle – dimensies van de werkelijkheid).

 

The Reconnection bestaat uit twee sessies van 60 tot 90 minuten waarvan 45 minuten op de massagetafel wordt doorgebracht. De sessies vinden plaats op aaneensluitende dagen of met maximaal drie nachten ertussen. Er wordt aanbevolen één tot drie Reconnective Healing sessies te ondergaan vóór The Reconnection. Dit is echter niet verplicht.

De kosten voor de twee sessies van The Reconnection tesamen zijn € 333,-  Dit is het specifieke frequentiegetal van The Reconnection. Het staat symbool voor de eenheid van de mens in lichaam, geest en ziel.

 Redenen voor The Reconnection® kunnen zijn:
• om op je levenspad te komen
• om in een versnelling van je levenpad te komen
• op zoek naar de ervaring van eenheid
• een stap willen maken in je eigen ontwikkelingsproces
• het willen herstellen van je eigen grid
• op zoek zijn naar hoe je jou leven meer kan laten stromen
• contact willen maken met je eigen blauwdruk van algehele gezondheid
• je wilt loskomen uit je hoofd en je bent op zoek naar een ervaring waarin je leeft vanuit een staat van ‘zijn’
• je herkent dat we als mensheid staan voor een stap in onze de evolutie en je wilt hiervan deel uitmaken