Wetenschappelijk onderzoek

 Reconnective Healing en The Reconnection worden allebei al jarenlang uitgebreid aan wetenschappelijk onderzoek onderworpen. De meest opvallende resultaten tot nu toe zijn hieronder weergegeven.

-Het elektromagnetisch veld rond de handen van vrijwilligers zijn uitgemeten voor en na het volgen van en Reconnective Healing Seminar. Dit elektromagnetisch veld was enorm vergroot. Dit hoog niveau van elektromagnetische energie in de handen van een practitioner kan gezondheid en balans brengen in en toestand van disbalans of ziekte.

-Reconnective Healing leidt tot significante veranderingen in de hersenactiviteit (onderzocht via ECG-scans) alsook veranderingen in de hartactiviteit (onderzocht via EEG-scans) tijdens een sessie. Dit zowel voor de klant als voor de practitioner.

– Er is verandering gemeten in het niveau van absorptie van gammastraling. Normaal zendt het lichaam een kleine hoeveelheid gammastraling uit. Tijdens een healingsessie absorberen zowel de klant als practitioner deze straling. Uit diverse andere onderzoeken met verschillende vormen van energetische healings blijkt een verband tussen de absorptie van gammastraling en genezing.

-Onderzoek bevestigd dat Reconnective Healing practitioners een verhoogde hoeveelheid licht en andere elektromagnetische frequenties rondom hun lichaam uitstralen en doorgeven. De practitioners kunnen deze frequenties en trillingen van deze magnetische frequenties rond hun lichaam verhogen. Deze veranderingen zijn gemeten op verschillende plaatsen tijdens wetenschappelijk onderzoek.

Bij metingen in de ruimtes waar een Reconnective Healing seminars gehouden zou worden, ontdekten wetenschappers een aanzienlijke verandering in de thermodynamische energie. Deze metingen werden gedaan een paar uur voordat de seminars zouden starten tot na de seminars. Aan het einde van de seminar was de energie in de ruimte enorm gestegen, vergelijkbaar met een temperatuurstijging van 300 graden celsius, terwijl de werkelijke temperatuur bijna niet veranderd was. Deze veranderingen van energie bracht practitioners de mogelijk hun werk te doen.

-Bij ander wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat Reconnective Healing verandering in DNA kan bewerkstelligen. Voor dit onderzoek gebruikte men planten, waarvan de bladeren waren beschadigd. Het DNA van die bladeren herstelde sneller na behandeling met de Reconnective Healing, dan dat dit het geval was bij Reiki en andere energetische healingvormen.

Wij hadden het geluk om aanwezig te zijn op “The Mastery Conference” waar wij enkele van deze wetenschappers mochten ontmoeten. Tijdens de Conference waren wij ook getuige van wetenschappelijk onderzoek door Prof. Konstantin Korotkov.

Prof Konstantin Korotkov,

verbonden aan de Staatsuniversiteit in St Petersburg, Rusland, heeft onderzoek gedaan naar de effecten van The Reconnection® bij atleten. Van de energietoename bij atleten van gemiddeld 17% was Korotkov bijzonder onder de indruk. Hij rapporteerde dat ... de resultaten erg, erg sterk waren en heel, heel anders dan alles wat hij daarvoor had gemeten in het werk met atleten. De atleten konden zelf ook The Reconnection waarnemen en ervaarden de effecten in hun lichaam. Studies laten zien dat The Reconnection veel verder gaat dan de traditionele definitie van ‘healing’ en nieuwe gebieden betreedt waar iemands fysieke wezen, sportprestatie en mentale functies worden verbeterd en zelfs  een upgrade ondergaan. Tevens hebben de studies aangetoond dat de effecten van dit werk plaatsvinden op de DNA structuur van mensen en hierdoor misschien zelfs ons DNA, onze spieren, weefsel en botten kunnen herstructureren. Dit alles vindt plaats terwijl tegelijkertijd de mentale en emotionele staat van de atleet worden gebalanceerd, waardoor zij simpelweg beter kunnen presteren.

Opmerkelijke genezing beenbreuk

Een interessant bijverschijnsel tijdens dit onderzoek was dat er een atleet aanwezig was die 4 dagen er voor zijn been had gebroken en op krukken was verschenen. Hij had veel pijn aan zijn been en kon er geen gewicht op dragen. Tijdens het Reconnection seminar dat hij bijwoonde, waar Korotkov het experiment deed, had deze atleet een paar keer op een massagetafel gelegen en The Reconnection ervaren. Aan het einde van het 2-daagse seminar kon de atleet zonder pijn met zijn been lopen, heeft hij zijn krukken in de hoek gegooid en was hij heel benieuwd naar de reactie van zijn arts de volgende dag: de arts was verwonderd over de vooruitgang en stond met open mond over de wonderbaarlijke genezing die had plaats gevonden.

——————————

Professor William Tiller

Professor William Tiller heeft een apparaat ontwikkeld waarmee hij de energetische inhoud van een ruimte kan meten en vergelijken met de gebruikelijke waarden. Eric Pearl heeft hem gevraagd zijn apparatuur toe te passen op de ruimte waar Reconnective Healing seminars gehouden worden. In eerste instantie vond hij dit niet zo´n zinvol idee maar aangezien de seminar slechts 1,5 uur vanaf zijn laboratorium werd georganiseerd, heeft hij deze opdracht geaccepteerd.

Pr. William Tiller en zijn team installeerden de nodige apparatuur voor aanvang van de seminars. Opmerkelijk was dat de waarden gedurende de seminar opliepen tot een enorme (thermodynamics) energetische hoeveelheid. Het verschil tussen de gemeten waarden waarmee de seminar gestart is en waarop dit zijn hoogste punt heeft bereikt zou metaforisch gezien vergeleken kunnen worden met een temperatuurstijging van meer dan 300 graden Celsius. Daadwerkelijk was er een temperatuurstijging 5 tot 10 graden Celcius gedurende de seminar.

De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat dit niet zozeer een energetisch-effect is maar een zogenoemde entropisch-effect. Dat wil zeggen dat de hoeveelheid informatie in de ruimte is gecreëerd en uitgezet. Wanneer informatie wordt gecreëerd, neemt de entropie toe. Dit feit wordt wetenschappelijk erkend sinds het jaar 1950. Dat betekend, volgens Professor William Tiller, dat de infrastructuur van de ruimte, de natuur en ook in de personen aan het herstructureren zijn.

Sinds 1920 weten we dat door de processen in de natuur de entropie aan het toenemen en de informatie aan het afnemen is. Dat zou voor de toekomst betekenen dat het universum koud zou worden en alles zou sterven. We weten nu echter dat dat toekomstbeeld niet meer klopt omdat, wanneer we infrastructuur creëren, de hoeveel informatie toeneemt en de entropie afneemt. Dat betekend dat wij, mensen, door dit proces de informatie en de potentieel van het universum aan het herstructureren zijn. Professor William Tiller denkt dat dit een reden is waarom mensen op deze planeet aanwezig zijn. 

Wat tijdens de seminar opviel was dat de gemeten waarden opliepen wanneer de deelnemers de aandacht richtten op wat er op het podium verteld werd. Wanneer de deelnemers met elkaar spraken en rondliepen namen deze waarden af. De temperatuur schommelde niet tot nauwelijks om nog maar eens aan te geven dat dit een entropisch proces is. Er was duidelijk te zien dat er verandering plaatsvond die te meten was. Om toeval uit te sluiten zijn er tijdens 5 seminars over de hele wereld tests uitgevoerd door Professor William Tiller en zijn team (waarvan de laatste in november van 2009 in Amsterdam). Hieruit mag geconcludeerd worden dat er iets gaande is. Iets dat effectief is. Iets dat diepgaand is.

Het kan iedereen genezen en iedereen kan de genezer zijn. Iedereen heeft deze mogelijkheid. Omdat het simpelweg aanwezig, te bereiken en te gebruiken is. De een zal er wat meer tijd voor nodig hebben dan de ander. In feite is het net als met sport of het maken van muziek, Iedereen heeft de mogelijkheid maar bij de één vergt het meer geduld en inspanning dan bij de ander.

Artikelen over zijn energiegenezingswerk, met inbegrip van afstandsgenezing zijn te vinden op www.tiller.org. Zijn werk met Reconnective Healing® wordt behandeld in zijn meest recent verschenen boek, Psychoenergetic Science: A Second Copernican-Scale Revolution.

——————————

Dr Mark O’Connell

Senior Associate Dean for Medical Education

University of Miami School of Medicine

“Ik ben een zeer traditionele arts,” zegt O’Connell. “Ik leer preventieve geneeskunde. Ik ben een van de decanen. Reconnective Healing gooide mijn gedachte over hoe het lichaam werkt en de werking van ziekte door elkaar. Waar ik met mijn patiënten getuige van mocht zijn verwonderd me, hoe werkt dit? Er is zeker een verbinding tussen lichaam en geest – niemand kan dat ontkennen, of u nu een integratieve therapeut bent of een traditionele westerse geneeskunde beoefenaar. De geest en het lichaam zijn één. En wie dat ontkent heeft de gedachten er niet bij.”

O’Connell herinnert zich het van dichtbij observeren van één van Eric Pearl’s genezingssessies bij een patiënt met ernstige chronische medische problemen die een chirurgische ingreep zouden vereisen. O’Connell zegt dat terwijl hij keek naar Pearl die zijn handen ‘rond haar bewoog’, hij getuige was van een drastische verbetering in haar toestand.

——————————

Professor Gary Schwartz,

 PhD (schrijver van The Living Energy Universe)-Professor van psychologie, Chirurgie, Medicijnen, Neurologie, and Psychiatrie

Director, Center for Frontier Medicine in Biofield Science

Director, Laboratory for Advances in Consciousness and Health

University of Arizona www.drgaryschwartz.com

The Human Energy Systems Laboratory, dat eerder werd geleid door Gary Schwartz, heeft vier zorgvuldig ontworpen experimenten gedaan om te bepalen of Reconnective Healing energie iets is dat aantoonbaar is door basisonderzoek in dit laboratorium. In deze test fungeerden Eric Pearl en twee van zijn studenten als zenders, terwijl vrijwilligers optraden als ontvangers.

Uit de eerste test bleek dat de geblinddoekte proefpersonen in 83 procent van de tijd deze energie konden detecteren.

Uit de tweede bleek dat de energie functioneert zoals een elektromagnetisch signaal, meldde Schwartz.

Uit de derde bleek dat de hartgolf van de zender, gemeten aan de hand van het elektrocardiogram (ECG) zich op de hersengolfpatronen van de ontvanger projecteert, gemeten aan de hand van het elektro-encephalogram(EEG), met name wanneer de zender de bedoeling heeft deze energie te verzenden.

“Het meest opvallende tijdens dit derde experiment,” zegt Schartz, “is dat de ontvanger wel of niet bewust is van de energie, de ECG hetzelfde resultaat vertoonde. Hieruit blijkt dat er een onbewuste energie waarneming is die electromagnetisch te meten is.”

Het vierde experiment nam de hersengolven en oogbewegingen op van 30 proefpersonen onder drie verschillende omstandigheden. Het lab is op dit moment nog steeds bezig met het analyseren van gegevens uit het vierde experiment.

——————————

Nog enkele andere organisaties die onderzoek doen naar Reconnective Healing zijn:

Jackson Memorial Hospital

UCLA

Cedars-Sinai Medical Center

VA Hospital

University of Minnesota

Aan nieuwe onderzoeksprogramma’s, met inbegrip van laboratoriumtests en klinische studies, wordt momenteel gewerkt aan verscheidene faculteiten in de Verenigde Staten.